Κυριακή, 9 Ιουνίου 2013

Eurostat: Στην Ελλάδα το υψηλότερο ποσοστό αυτοαπασχολουμένων

Σύμφωνα με τη Eurostat, το 32% των απασχολουμένων στην Ελλάδα, αυτοαπασχολούνται, έναντι 15,1% στην Eυρωζώνη και 15,2% στην ΕΕ (32,8 εκατομμύρια αυτοαπασχολούμενοι).
Μετά την Ελλάδα, το υψηλότερο ποσοστό αυτοαπασχολουμένων καταγράφεται στην Ιταλία (23,4%), στην Πορτογαλία (21%) και στη Ρουμανία (20%) και τα χαμηλότερα στην Εσθονία (8,3%), στο Λουξεμβούργο (8,4%) και στη Δανία (9%).

Επιπλέον, το ποσοστό των αυτοαπασχολουμένων σε όλη την Ευρώπη είναι υψηλότερο στα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας και στους άνδρες. Στην Ελλάδα, το ποσοστό των αυτοαπασχολουμένων είναι 65% για τους εργαζομένους από 65 ετών και πάνω, 45,2% για τις ηλικίες 50-64 ετών και 27,4% για τις ηλικίες 25-49 ετών. Επίσης, στην Ελλάδα αυτοαπασχολούνται το 37,5% των ανδρών, έναντι 23,7% των γυναικών. Τα αντίστοιχα ποσοστά στην ΕΕ είναι 19,3% και 10,3%.
Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, το 28% των αυτοαπασχολουμένων στην ΕΕ διαθέτουν υπαλλήλους, έναντι 22,4% στην Ελλάδα. Τα μεγαλύτερα ποσοστά καταγράφονται στην Ουγγαρία (46,5%), στην Εσθονία (43,6%), στη Γερμανία (43%) και στην Αυστρία (41,7%).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου