Παρασκευή, 8 Μαρτίου 2013

Fitch: Υποβάθμισε την Ιταλία σε "BBB+"


Η Fitch υποβάθμισε την Παρασκευή την μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της Ιταλίας σε "BBB+" από "A-". Το outlook της αξιολόγησης είναι αρνητικό.

Σε αντίστοιχες υποβαθμίσεις έχουν προχωρήσει η S&P (BBB+) και η Moody's (Βaa2) ενώ αμφότερες έχουν διατηρήσει αρνητικά outlook.

Η Fitch αναφέρει ότι η υποβάθμιση της Ιταλίας οφείλεται στους εξής παράγοντες:

*Το αποτέλεσμα των ιταλικών εκλογών στις 24-25 Φεβρουαρίου καθιστά εξαιρετικά δύσκολη τη συγκρότηση μιας σταθερής κυβέρνησης τις επόμενες εβδομάδες. Η αύξηση της πολιτικής αβεβαιότητας και η έλλειψη στήριξης για περαιτέρω δομικές μεταρρυθμίσεις, αποτελούν ένα επιπλέον σοκ για την πραγματική οικονομία εν μέσω βαθιάς ύφεσης. *Τα στοιχεία του δ’ τριμήνου επιβεβαιώνουν ότι η συνεχιζόμενη ύφεση στην Ιταλία είναι μια από τις βαθύτερες στην Ευρώπη. Το δυσμενές σημείο εκκίνησης και ορισμένες από τις πρόσφατες εξελίξεις, όπως η αναπάντεχη πτώση στην απασχόληση και οι επίμονα αρνητικοί δείκτες εμπιστοσύνης, αυξάνουν τον κίνδυνο μιας παρατεταμένης και ακόμα βαθύτερης ύφεσης, από ότι αρχικά αναμενόταν. Η Fitch αναμένει συρρίκνωση 1,8% του ΑΕΠ το 2013.

* Εξαιτίας της βαθύτερης ύφεσης και του αρνητικού αντίκτυπου στο έλλειμμα του προϋπολογισμού, το χρέος της Ιταλίας θα κορυφωθεί το 2013 κοντά στο 130% του ΑΕΠ, έναντι προηγούμενης πρόβλεψης για 125% στα μέσα του 2012.
*Μια αδύναμη κυβέρνηση δεν θα μπορεί να αντιδράσει με την ίδια αποτελεσματικότητα στα εσωτερικά και εξωτερικά οικονομικά σοκ. 

Το "ΒΒΒ+" αντανακλά: 
*Η αξιολόγηση συνεχίζει να υποστηρίζεται από μια σχετικά πλούσια, υψηλής προστιθέμενης αξίας και διαφοροποιημένη οικονομία, με χαμηλά επίπεδα ιδιωτικού χρέους. 

*Η Ιταλία έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο τα τελευταία δύο χρόνια όσον αφορά την δημοσιονομική προσαρμογή. Το έλλειμμα του δημόσιου τομέα υποχώρησε στο 3% το 2012, αποτέλεσμα προσαρμογής 2,3 ποσοστιαίων μονάδων. 

* Τα δημοσιονομικά μέτρα που έχουν ήδη υιοθετηθεί, επαρκούν για την επιπλέον συρρίκνωση του δημοσιονομικού ελλείμματος το 2013, παρά τη συνεχιζόμενη ύφεση. Η Fitch αναμένει ότι το έλλειμμα το 2013 θα βρίσκεται κοντά στο 2,5% του ΑΕΠ

*Τα χαμηλά ρίσκα από τον τραπεζικό τομέα, μια δημοσιονομική θέση κοντά στο σημείο που απαιτείται για την μείωση του λόγου του χρέους προς το ΑΕΠ και ένα βιώσιμο συνταξιοδοτικό σύστημα, στηρίζουν την εμπιστοσύνη στην μακροπρόθεσμη πιστωτική φερεγγυότητα του ιταλικού κράτους. 

* Το ιταλικό κράτος έχει επιδείξει την χρηματοδοτική του ευελιξία κατά τη διάρκεια της κρίσης, αντανακλώντας μια ισχυρή εγχώρια βάση επενδυτών και μια μέση διάρκεια ωρίμανσης 4,74 ετών.
Το αρνητικό outlook αντανακλά, σύμφωνα με την Fitch, τους ακόλουθους παράγοντες ρίσκου:* Βαθύτερη και περισσότερο μακροχρόνια ύφεση απ’ ότι τώρα προβλέπεται από την Fitch, η υπονομεύει τις προσπάθειες δημοσιονομικής προσαρμογής και αυξάνει το ρίσκο μετάδοσης από τον χρηματοοικονομικό τομέα. 

*Μειωμένη εμπιστοσύνη ότι το δημόσιο χρέος θα τεθεί σε σταθερή βάση μείωσης από το 2014, αφού προηγουμένως θα έχει κορυφωθεί το 2013. 

*Επίμονη χειροτέρευση στις συνθήκες χρηματοδότησης η οποία έχει συνέπειες για την χρηματοδότηση του ιδιωτικού αλλά και του δημόσιου τομέα. 

* Πιθανή νέα έξαρση της κρίσης στην ευρωζώνη θα μπορούσε να έχει έμμεσες συνέπειες στην πορεία του χρέους δημιουργώντας επιπλέον ανάγκες χρηματοδότησης του ευρωπαϊκού μηχανισμού ESM και θα μπορούσε να αποδυναμώσει περαιτέρω την οικονομία μέσω της μείωσης της εξωτερικής ζήτησης και της μειωμένης εμπιστοσύνης. 

*Παρατεταμένη αβεβαιότητα σχετικά με την οικονομική και δημοσιονομική πολιτική και πιθανή μη τήρηση της συνταγματικής υποχρέωσης του ισοσκελισμένου προϋπολογισμού. 

Η Fitch σημειώνει ότι μελλοντικές εξελίξεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αναβάθμιση του outlook σε «σταθερό» περιλαμβάνουν: 

*Σταθερή οικονομική ανάκαμψη που θα υποστηρίζει την εξελισσόμενη δημοσιονομική προσαρμογή. 

*Η δημιουργία εμπιστοσύνης στο ότι το χρέος είναι σε σταθερή πορεία μείωσης. 

*Περαιτέρω δομικές μεταρρυθμίσεις που βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητα και τη δυνητική ανάπτυξη της ιταλικής οικονομίας. 

Ο οίκος σημειώνει ότι η δυνατότητα της Ιταλίας να έχει εξωτερική βοήθεια μέσω τουESM και της ΕΚΤ μειώνει τα ρίσκα για το κρατικό χρέος και λειτουργεί υποστηρικτικά στην «βαθμολόγηση». Αν και παραμένει η αβεβαιότητα ως προς το υπό ποιες προϋποθέσεις η χώρα θα μπορεί να ζητήσει βοήθεια, σημειώνει ο οίκος, ένα τέτοιο αίτημα από μόνο του είναι «ουδέτερο» για την αξιολόγηση της χώρας. 

Η Fitch εκτιμά ότι η χώρα θα αρχίσει να ανακάμπτει από τη βαθιά ύφεση το β’ εξάμηνο του 2013 καθώς οι βασικές παράμετροι που προκαλούν την σημερινή κατάσταση θα βελτιώνονται (δημοσιονομική προσαρμογή, σφιχτή χρηματοδότηση, αδύναμη εξωτερική ζήτηση). 

Επισημαίνεται ωστόσο ο κίνδυνος η χώρα να παραμείνει περισσότερο απ’ όσο αναμένεται σε ύφεση αλλά και η πιθανότητα να χρειαστεί να χρηματοδοτήσει τράπεζες πέραν από την Monte dei Paschi. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου