Παρασκευή, 26 Οκτωβρίου 2012

Στόχος έσοδα 6,6 δισ. ευρώ από τις ιδιωτικοποιήσεις μέχρι και το 2013


Στα 6,6 δισ. ευρώ μέχρι και το 2013 αναθεωρεί το νέο σχέδιο του μνημονίου το μεσοπρόθεσμο στόχο για τα έσοδα από αποκρατικοποιήσεις, επισημαίνοντας σημαντική καθυστέρηση στην υλοποίηση του προγράμματος και την προώθηση της αξιοποίησης της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου.
Συγκεκριμένα, με βάση το σχεδιασμό που έχει συμφωνηθεί με την τρόικα, τα σωρευτικά έσοδα το υπόλοιπο του 2012 και το 2013 θα πρέπει να φτάσουν τα 6,6 δισ. ευρώ, κάποια από τα οποία θα μπουν στα δημόσια ταμεία. Τούτο με δεδομένο ότι μέχρι και το τέλος του χρόνου αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί και ο διαγωνισμός για την πώληση των μετοχών της εταιρείας που διαχειρίζεται τα κρατικά λαχεία.
Από την πώληση αυτή αναμένεται να μπουν στα κρατικά ταμεία έσοδα περίπου 350 εκατ. ευρώ. Τα υπόλοιπα 6,3 δισ. ευρώ, που θα πρέπει να συγκεντρωθούν μέχρι μέσα στους επόμενους 14 μήνες, είναι απαίτηση της τρόικας ώστε να καλυφθεί η φετινή καθυστέρηση του προγράμματος.
Σε μεσοπρόθεσμη βάση συμφωνήθηκαν με την τρόικα σωρευτικά έσοδα 10 δισ. ευρώ έως και το τέλος του 2016 και 25 δισ. ευρώ μέχρι και το 2020. Στο κείμενο τονίζεται ότι ο αρχικός στόχος των 50 δισ. ευρώ από αποκρατικοποιήσεις, για τον οποίο η Ελλάδα έχει δεσμευτεί από τις αρχές του 2011, παραμένει, αλλά αναμένεται να εκπληρωθεί σε μελλοντικό χρόνο.
Το μεσοπρόθεσμο
Με βάση το σχέδιο του μνημονίου, το ΤΑΙΠΕΔ έχει αναλάβει τη δέσμευση να συντάξει και να ενθέσει στο αναθεωρημένο μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό σχέδιο 2012 -2016 ένα πλήρες πρόγραμμα με τις επόμενες αποκρατικοποιήσεις και ποσοστικοποιημένους στόχους εσόδων για κάθε τρίμηνο.
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι από τις συνομιλίες που έγιναν έχουν εντοπιστεί περιουσιακά στοιχεία του ελληνικού Δημοσίου (κινητή και ακίνητη περιουσία), η αξία των οποίων υπολογίζεται τα 26 δισ. ευρώ και η αξιοποίησή τους θα πρέπει να αποτυπωθεί στο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα. Επίσης το κείμενο αναφέρεται και στην αξιοποίηση των 81.000 ακινήτων της ΚΕΔ -η αξία των οποίων υπολογίζεται από 20 μέχρι και 28 δισ. ευρώ-, τα οποία θα πρέπει να ξεκαθαριστούν και να μπουν στο πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων.

Αυτονομία στο ΤΑΙΠΕΔ
Στο ίδιο κείμενο, υπουργείο Οικονομικών και τρόικα συμφώνησαν να δοθεί μεγαλύτερη αυτονομία στο διοικητικό συμβούλιο του Ταμείου Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας. Στην κατεύθυνση αυτή, θα υπάρχει μεγαλύτερη επιρροή των μελών του δ.σ. σε ό,τι αφορά απαλλαγή μελών. Με τον τρόπο αυτό σύμφωνα με το κείμενο θα γίνουν βήματα για την απομάκρυνση του Ταμείου από οποιαδήποτε πολιτική πίεση.
Στην κατεύθυνση της διαφανέστερης διαχείρισης του Ταμείου, προβλέπεται η δημοσίευση τριμηνιαίων λογιστικών καταστάσεων για τα οικονομικά στοιχεία, εξαμηνιαία έκθεση προόδου του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων, όπου θα αναφέρεται η πρόοδος των εν εξελίξει αποκρατικοποιήσεων, καθώς και το χρονοδιάγραμμα και οι ενέργειες για την επικειμένη αξιοποίηση των επόμενων τμημάτων κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου. Στις καταστάσεις θα πρέπει να περιλαμβάνονται κέρδη και ζημιές από τις ταμιακές ροές. Οι καταστάσεις θα δημοσιεύονται όχι αργότερα από 60 ημέρες μετά την εκάστοτε περίοδο αναφοράς.
Επόμενα βήματα
Στα επόμενα βήματα τονίζεται ότι θα πρέπει να θεσμοθετηθεί πως για όλα τα περιουσιακά στοιχεία του Δημοσίου που μπαίνουν στη μερίδα του ΤΑΙΠΕΔ το Ταμείο θα είναι πλήρης και αποκλειστικός κάτοχος ιδιοκτήτης και διαχειριστής. Αυτό περιλαμβάνει και τις εν εξελίξει αποκρατικοποιήσεις στην ακίνητη περιουσία (Κασσιώπη Κέρκυρας, Αφάντου Ρόδου) αλλά και των 28 ακινήτων που πρόκειται να διατεθούν με τη μέθοδο της πώλησης και επαναμίσθωσης (sale & Lease Back).
Στο κείμενο του μνημονίου τονίζεται ότι όλο των πλαίσιο της αξιοποίησης κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου διέπεται από τους νόμους που ισχύουν στον ιδιωτικό τομέα. Το Ταμείο, σύμφωνα με το κείμενο, έχει δεσμευτεί να τοποθετήσει το ταχύτερο δυνατό τούς τεχνικούς, οικονομικούς και νομικούς συμβούλους για όλες τις αποκρατικοποιήσεις της περιόδου 2012-2013 το συντομότερο δυνατό.
Υποχρεώσεις εντός του 2012
Στις υποχρεώσεις του, το Ταμείο έχει αναλάβει να ολοκληρώσει μέχρι και το τέλος του 2012:
* Τη δημιουργία ρυθμιστικών αρχών για τα λιμάνια (κυρίως τα περιφερειακά), τα αεροδρόμια και τη διαχείριση των υδάτων εν όψει της αξιοποίησης και αυτών των δημόσιων υποδομών.
* Την εκκίνηση του διαγωνισμού για τη σύμβαση παραχώρησης της διαχείρισης των διοδίων που έχει προγραμματιστεί για την Εγνατία Οδό από το 2011.
* Τη μεταβίβαση στο χαρτοφυλάκιο του ΤΑΙΠΕΔ της ιδιοκτησίας και των δικαιωμάτων που απορρέουν από τα λιμάνια της Ελευσίνας, του Λαυρίου, της Ηγουμενίτσας, της Αλεξανδρούπολης, του Βόλου, της Καβάλας, της Κέρκυρας, του Ηρακλείου και της Ραφήνας.
* Την επιλογή 40 «καθαρών» από νομικές και τεχνικές δυσκολίες ακινήτων που θα είναι το επόμενο βήμα στο χώρο των αποκρατικοποιήσεων της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου και τα οποία θα πρέπει να μεταβιβαστούν στο χαρτοφυλάκιο του ΤΑΙΠΕΔ μέχρι και το τέλος του ερχόμενου Μαρτίου. Με τα ακίνητα αυτά θα συμπληρωθεί το κομμάτι αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου.
Παράλληλα το Ταμείο Αναλαμβάνει την ευθύνη της ταξινόμησης και σταδιακής αξιοποίησης των 3.150 προεπιλεγμένων ακινήτων του Δημοσίου τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν με σχετική ευκολία ακόμη και στις σημερινές συνθήκες της αγοράς. Θα πρέπει δηλαδή κάθε τρίμηνο να μεταβιβάζονται 250 ακίνητα από την ομάδα αυτή στο χαρτοφυλάκιο του ΤΑΙΠΕΔ, το οποίο με τη σειρά του θα πρέπει να δρομολογήσει την άμεση αξιοποίησή τους. Αυτό σημαίνει ότι μέχρι και το τέλος του επόμενου χρόνου θα πρέπει να βρίσκονται σε φάση διαγωνισμού περίπου 1.000 ακίνητα του Δημοσίου.
Επίσης θα πρέπει στην περιουσία του Ταμείου να μεταβιβαστούν μέσα στον επόμενο χρόνο αναξιοποίητα ακίνητα των δήμων και των ασφαλιστικών ταμείων, τα οποία με τη σειρά τους θα πρέπει σταδιακά να εντάσσονται στο πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων.
Στο κείμενο του μνημονίου δεν περιλαμβάνεται ο κατάλογος των κινητών και ακινήτων αξιών που θα αξιοποιηθούν τα επόμενα χρόνια. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πλήρες πρόγραμμα θα περιλαμβάνεται στις εκθέσεις της τρόικα που αναμένεται στα μέσα του επόμενου μήνα.
Οι μονάδες της ΔΕΗ
Το κείμενο του μνημονίου αφήνει να εννοηθεί ότι μέσα από τις αλλαγές που θα γίνουν στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας σχεδιάζεται και η μερική ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ. Συγκεκριμένα, το κείμενο μιλά για την απελευθέρωση της αγοράς λιγνίτη, η οποία υπάρχει ως υποχρέωση από το πρώτο μνημόνιο, αλλά και για πώληση μέρους των υδροηλεκτρικών σταθμών (οι οποίοι ανήκουν στην ΔΕΗ) προκειμένου να ενταθεί η παρουσία των ιδιωτών στην ηλεκτροπαραγωγή.
ΤΑΣΟΣ ΔΑΣΟΠΟΥΛΟΣ - tdas@naftemporiki.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου